Συμφωνητικό Καταλύματος

 

Οι παρακάτω όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Καταλυμάτων ("Συμφωνητικό Καταλύματος" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί μεταξύ ενός Καταλύματος και της Efficient Solutions ΜΕΠΕ (έκαστο αναφερόμενο ως "Μέρος" και από κοινού αναφερόμενα ως "Μέρη").

 

I. ΟΡΙΣΜΟΙ

 

Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν εμφανίζεται διαφορετική πρόθεση:

 

Πλατφόρμα της Efficient Solutions ΜΕΠΕ” σημαίνει τον/τους ιστοχώρο/-ους, τις εφαρμογές, τα εργαλεία, τις πλατφόρμες ή/και άλλα μέσα της Efficient Solutions ΜΕΠΕ στα οποία είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία.

 

Πλατφόρμες” σημαίνει τον/τους ιστοχώρο/-ους, τις εφαρμογές, τα εργαλεία, τις πλατφόρμες ή/και άλλα μέσα της Efficient Solutions ΜΕΠΕ και των συνεργαζόμενων εταιρειών και εν γένει επιχειρηματικών εταίρων της, μέσω των οποίων ή στις οποίες γίνεται διαθέσιμη η Υπηρεσία.

 

"Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών" σημαίνει το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών της Efficient Solutions ΜΕΠΕ με το οποίο μπορεί κανείς να επικοινωνήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διεύθυνση όπως δηλώνεται σε αυτό το Συμφωνητικό.

 

"Υπηρεσία" σημαίνει το online σύστημα της Efficient Solutions ΜΕΠΕ για κρατήσεις καταλυμάτων, μέσω του οποίου τα Καταλύματα μπορούν να διαθέσουν τα δωμάτιά τους για κράτηση, και μέσω του οποίου οι Πελάτες μπορούν να κάνουν κρατήσεις σε αυτά τα Καταλύματα.

 

Συμβάν Ανώτερης Βίας” σημαίνει ότι κάποιο από τα ακόλουθα συμβάντα έχουν επηρεάσει πολλούς Πελάτες και πολλά ξενοδοχειακά καταλύματα: ανώτερη βία, ηφαιστειακή έκρηξη, (φυσική) καταστροφή, πυρκαγιά, πράξεις πολέμου, εχθροπραξίες ή οποιαδήποτε τοπική ή εθνική έκτακτη ανάγκη, εισβολή, συμμόρφωση με οποιαδήποτε διάταξη ή αίτημα εθνικών, περιφερειακών, λιμενικών ή άλλων δημοτικών αρχών, κυβερνητικών ρυθμίσεων ή παρεμβάσεων, στρατιωτική δράση, εμφύλιος πόλεμος ή τρομοκρατία, (βιολογική, χημική ή πυρηνική) έκρηξη, εξέγερση, απεργία, εμφύλια ταραχή (ή υλική ή σημαντική απειλή ή δικαιολογημένος φόβος σχετικά με προαναφερθέντα γεγονότα), περιστολή των μέσων συγκοινωνίας, κλείσιμο αεροδρομίων ή άλλα έκτακτα και καταστροφικά γεγονότα, έκτακτη ανάγκη, που καθιστά αδύνατο ή παράνομο ή δεν επιτρέπει στους Πελάτες να ταξιδέψουν προς το Κατάλυμα ή να διαμείνουν σε αυτό.

 

Επισκέπτης” σημαίνει τον επισκέπτη της Πλατφόρμας/-ων ή τον επισκέπτη/πελάτη ενός Καταλύματος.

 

"Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας" σημαίνει κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δικαίωμα δημιουργού, εφευρέσεις, δικαιώματα δημιουργού βάσης δεδομένων, δικαίωμα επί σχεδίου, κατοχυρωμένο σχέδιο, εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, σήμα, λογότυπα, σήμα υπηρεσιών, τεχνογνωσία, υπόδειγμα χρησιμότητας, μη κατοχυρωμένο σχέδιο ή, ενδεχομένως, οποιαδήποτε αίτηση για ένα τέτοιο δικαίωμα, τεχνογνωσία, εμπορική ή εταιρική επωνυμία, όνομα τομέα (με οποιαδήποτε κατάληξη, για παράδειγμα com,. nl,. fr,. eu, κ.λπ.) ή άλλο παρόμοιο δικαίωμα ή υποχρέωση, είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που υφίσταται σε οποιοδήποτε έδαφος ή δικαιοδοσία στον κόσμο.

 

 

II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

 

II.1. Πληροφορίες Καταλύματος

 

II.1.1. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα Καταλύματα για να συμπεριληφθούν στις Πλατφόρμες θα περιέχουν υλικό σχετικά με το Κατάλυμα (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών και περιγραφών), τις παροχές του και τις υπηρεσίες και τα δωμάτια που είναι διαθέσιμα προς κράτηση, λεπτομέρειες για τις τιμές (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων φόρων, των εισφορών, των πρόσθετων επιβαρύνσεων και των τελών) και τη διαθεσιμότητα, την πολιτική για ακύρωση και μη εμφάνιση και τις άλλες πολιτικές και περιορισμούς ("Πληροφορίες Καταλύματος") και θα συμμορφώνονται με τη μορφή και τα πρότυπα που παρέχονται από την Efficient Solutions ΜΕΠΕ. Η Efficient Solutions ΜΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αποκλείσει οποιαδήποτε πληροφορία εφόσον αντιληφθεί ότι είναι ανακριβής ή ελλιπής ή ότι παραβαίνει τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος Συμφωνητικού.

 

II.1.2. Το Κατάλυμα καθιστά σαφές και δεσμεύεται ότι οι Πληροφορίες Καταλύματος θα είναι σε κάθε περίπτωση αληθείς, ακριβείς και όχι παραπλανητικές. Το Κατάλυμα είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνο για την ορθή και ενημερωμένη κατάσταση των Πληροφοριών Καταλύματος, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικής διαθεσιμότητας δωματίων για ορισμένες περιόδους ή οποιωνδήποτε έκτακτων (δυσμενών συνθηκών) γεγονότων ή καταστάσεων (π.χ. κατά την κατασκευή ή την ανακαίνιση στους χώρους του ή πλησίον αυτών). Το Κατάλυμα θα ενημερώνει τις Πληροφορίες Καταλύματος σε καθημερινή βάση (ή σε τόσο συχνή βάση, όσο αυτό είναι απαραίτητο) και μπορεί -ανά πάσα στιγμή- να κάνει αλλαγή μέσω του holidaydealsforgreece.com (i) στο ποσοστό των δωματίων που είναι διαθέσιμα προς κράτηση, και (ii) στον αριθμό ή τον τύπο των διαθέσιμων δωματίων, βάσει της παραγράφου σχετικά με τον Ελάχιστο Αριθμό Δωματίων (όπως ορίζεται κατωτέρω).

 

II.1.3. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το Κατάλυμα για εμφάνιση στις Πλατφόρμες θα παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία του Καταλύματος.

 

II.1.4. Εκτός εάν υπάρξει διαφορετική συμφωνία με την Efficient Solutions ΜΕΠΕ, όλες οι αλλαγές, ενημερώσεις ή/και τροποποιήσεις των Πληροφοριών Καταλύματος (συμπεριλαμβανομένων των τιμών, της διαθεσιμότητας, των δωματίων) θα πρέπει να γίνονται απευθείας από το Κατάλυμα και on-line μέσω του holidaydealsforgreece.com ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο συστήσει η Efficient Solutions ΜΕΠΕ.

 

II.1.5. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο Συμφωνητικό, η τιμή που εμφανίζεται στον Πελάτη στις Πλατφόρμες θα περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, τους φόρους επί των πωλήσεων, χρεώσεις, καθώς και όλους τους άλλους (εθνικούς, κυβερνητικούς, επαρχιακούς, κρατικούς, δημοτικούς ή τοπικούς) φόρους, τέλη, χρεώσεις ή εισφορές (στο βαθμό που τέτοιοι άλλοι φόροι, τέλη και εισφορές μπορούν εύλογα να υπολογιστούν εκ των προτέρων, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες).

 

II.1.6. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το (τροποποιημένο ή τεθειμένο σε ισχύ) ισχύον δίκαιο, τους κανόνες και τη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε ένα Κατάλυμα, οι τιμές πρέπει να εμφανίζονται στους Πελάτες συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του φόρου επί των πωλήσεων καθώς και όλων των άλλων (εθνικών, κυβερνητικών, επαρχιακών, κρατικών, δημοτικών ή τοπικών) φόρων, τελών ή εισφορών, τα Καταλύματα θα προσαρμόζουν τις τιμές μέσω του holidaydealsforgreece.com σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων II.1.2. και ΙΙ.1.4, το συντομότερο δυνατόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες μετά από (i) την τροποποίηση ή τη θέση σε ισχύ του σχετικού δικαίου, των κανόνων και της νομοθεσίας που εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση στο εν λόγω Κατάλυμα, ή (ii) την κοινοποίηση αυτής από την Efficient Solutions ΜΕΠΕ.

 

 

III. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ EFFICIENT SOLUTIONS ΜΕΠΕ

 

III.1. Το κατάλυμα θα χρεώνεται με σταθερή ετήσια χρέωση. Η πληρωμή πραγματοποιείται απευθείας από το Κατάλυμα στην Efficient Solutions ΜΕΠΕ με τραπεζική κατάθεση ή, με ηλεκτρονικό έμβασμα (στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό όπως προσδιορίζεται από την Efficient Solutions ΜΕΠΕ). Για την αποφυγή αμφιβολιών, άλλα μέσα πληρωμής (π.χ. με επιταγή ή μέσω "πρακτορείων μεταφοράς χρημάτων") δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από την Efficient Solutions ΜΕΠΕ και, συνεπώς, δεν γίνονται δεκτά. Τα τραπεζικά έξοδα για την μεταφορά των χρημάτων θα βαρύνουν το Κατάλυμα.

 

 

IV. ΚΡΑΤΗΣΗ, ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ

 

IV.1 Αφού γίνει η κράτηση στην Πλατφόρμα από τον Πελάτη, το Κατάλυμα λαμβάνει επιβεβαίωση για κάθε κράτηση μέσω της Efficient Solutions ΜΕΠΕ. Η Efficient Solutions ΜΕΠΕ δε φέρει ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών και τις ημερομηνίες που παρέχονται από τον Πελάτη και η Efficient Solutions ΜΕΠΕ δεν είναι υπεύθυνη για την πληρωμή των σχετικών με την (online) κράτηση υποχρεώσεων του Πελάτη. Για την αποφυγή αμφιβολίας, το Κατάλυμα πρέπει σε τακτική βάση (τουλάχιστον σε καθημερινή βάση) να ελέγχει και να επαληθεύει στο holidaydealsforgreece.com την κατάσταση των κρατήσεων που έχουν γίνει.

 

IV.2 Με την πραγματοποίηση μιας κράτησης μέσω της Πλατφόρμας, δημιουργείται ένα άμεσο συμβόλαιο (και ως εκ τούτου, νομική σχέση) αποκλειστικά μεταξύ του Καταλύματος και του Πελάτη (η "Κράτηση Πελάτη"). Στο βαθμό που είναι αναγκαίο, το Κατάλυμα εξουσιοδοτεί την Efficient Solutions ΜΕΠΕ και της χορηγεί ρητή άδεια να συνάπτει τις Κρατήσεις Πελατών για λογαριασμό του, που προκύπτει από τις online κρατήσεις καταλυμάτων για το Κατάλυμα που πραγματοποιούνται από τους Πελάτες μέσω των Πλατφορμών.

 

IV.3 Το Κατάλυμα είναι υποχρεωμένο να δέχεται τον Πελάτη ως συμβαλλόμενο μέρος και να διαχειρίζεται τις online κρατήσεις, σύμφωνα με τις Πληροφορίες Καταλύματος που περιέχονται στις Πλατφόρμες κατά τη στιγμή που γίνεται η κράτηση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών και/ή επιθυμιών που γνωστοποιούνται από τον Πελάτη.

 

IV.4 Εκτός από τέλη, επιπλέον χρεώσεις και πρόσθετα έξοδα, όπως διατυπώνονται στην επιβεβαιωμένη κράτηση, το Κατάλυμα δεν θα πρέπει να χρεώσει τον πελάτη με οποιαδήποτε κόστη διεκπεραίωσης / διαχείρησης ή χρέωση για χρήση οποιουδήποτε τρόπου πληρωμής (για παράδειγμα, χρέωση πιστωτικής κάρτας).

 

IV.5 Τα παράπονα ή οι απαιτήσεις σχετικά με (τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή που παρέχονται από) το Κατάλυμα ή τα ειδικά αιτήματα των Πελατών θα πρέπει να διαχειρίζονται από το Κατάλυμα, χωρίς τη μεσολάβηση ή παρέμβαση της Efficient Solutions ΜΕΠΕ. H Efficient Solutions ΜΕΠΕ δεν φέρει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τις απαιτήσεις των Πελατών. Η Efficient Solutions ΜΕΠΕ μπορεί ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση της (α) να προσφέρει υπηρεσία υποστήριξης πελατών σε έναν Πελάτη, (β) να λειτουργήσει ως μεσάζων ανάμεσα σε κάποιο Κατάλυμα και έναν Πελάτη, (γ) να παράσχει – με έξοδα του Καταλύματος – εναλλακτικό κατάλυμα ίδιου ή ανώτερου επιπέδου σε περίπτωση υπερκάτησης ή άλλων ουσιωδών προβλημάτων ή παραπόνων αναφορικά με το Κατάλυμα ή (δ) να βοηθήσει τον Πελάτη με την επικοινωνία ή ενέργειές του κατά ενός Καταλύματος.

 

 

V. ΥΠΕΡΚΡΑΤΗΣΗ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

 

V. 1. Τα Καταλύματα πρέπει να παρέχουν τα δωμάτια για τα οποία έχει γίνει κράτηση και σε περίπτωση που ένα Κατάλυμα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος Συμφωνητικού, για οποιονδήποτε λόγο, το σχετικό Κατάλυμα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Efficient Solutions ΜΕΠΕ μέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών ( όπου στο θέμα του κάθε email θα πρέπει να αναγράφεται "υπερκράτηση"). Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η Efficient Solutions ΜΕΠΕ έχει φροντίσει για εναλλακτικό κατάλυμα (αυτό θα πρέπει να το επιβεβαιώσει το Κατάλυμα στη Efficient Solutions ΜΕΠΕ), το Κατάλυμα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή εναλλακτικών ρυθμίσεων της ίσης ή ανώτερης ποιότητας σε βάρος του Καταλύματος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο Δωμάτιο κατά την άφιξη, το Κατάλυμα θα πρέπει:

 

(α) να βρει ένα κατάλληλο εναλλακτικό κατάλυμα ισοδύναμων ή καλύτερων προδιαγραφών του Καταλύματος που έχει την εγγυημένη κράτηση του Πελάτη,

 

(β) να παράσχει δωρεάν ιδιωτική μεταφορά προς το εναλλακτικό κατάλυμα για τον Πελάτη και τα υπόλοιπα πρόσωπα που αναφέρονται στην εγγυημένη κράτηση του Πελάτη και

 

(γ) να επιστρέψει τα χρήματα και να αποζημιώσει την Efficient Solutions ΜΕΠΕ ή/και τον Πελάτη για όλα τα εύλογα κόστη και έξοδα (π.χ. κόστος εναλλακτικού καταλύματος, μεταφοράς, τηλεφωνικής επικοινωνίας), τα οποία προέκυψαν, κατέβαλε ή υπέστη ο Πελάτης ή/και η Efficient Solutions ΜΕΠΕ λόγω της ή εξαιτίας της υπερκράτησης. Οποιοδήποτε ποσό χρεώνεται από την Efficient Solutions ΜΕΠΕ σε σχέση με αυτό το γεγονός, θα πληρώνεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου.

 

V.2 Το Κατάλυμα δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε online κράτηση.

 

 

VΙ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

 

VΙ.1. Το Κατάλυμα το οποίο επιθυμεί να πληρωθεί με πιστωτική κάρτα πριν την ημερομηνία του check-in θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι όροι προπληρωμής (συμπεριλαμβανομένων (ειδικών) περιορισμών στις τιμές, όρων και συνθηκών για ή σχετικά με αυτή την προπληρωμή) έχουν διευκρινιστεί στους Πελάτες στις πληροφορίες που δίνονται στον Πελάτη πριν την πραγματοποίηση της κράτησης και αναφέρονται στις Πληροφορίες Καταλύματος.

 

VΙ.2. Το Κατάλυμα είναι υπεύθυνο για τη χρέωση του Πελάτη για τη διαμονή του, για τη μη εμφάνιση ή την ακύρωση που υπόκειται σε κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων φόρων στους οποίους υπόκειται το Κατάλυμα και τους οποίους θα επιστρέψει στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες). Οι πιστωτικές κάρτες θα πρέπει να χρεώνονται στο νόμισμα που έχει εμφανιστεί στην κράτηση του Πελάτη. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, το Κατάλυμα μπορεί να χρεώσει την πιστωτική κάρτα του Πελάτη σε διαφορετικό νόμισμα σε λογική και δίκαιη νομισματική ισοτιμία.

 

VIΙ. holidaydealsforgreece.com

 

H Efficient Solutions ΜΕΠΕ θα διαθέσει στο Κατάλυμα έναν κωδικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που επιτρέπει στο Συνεργαζόμενο Κατάλυμα να έχει πρόσβαση στο holidaydealsforgreece.com. Το Κατάλυμα θα πρέπει να διαφυλάξει και να διατηρήσει τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης απόρρητα και αποθηκευμένα με ασφάλεια και να μην τα αποκαλύψει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από εκείνα που χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στο holidaydealsforgreece.com. Το Κατάλυμα θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως την Efficient Solutions ΜΕΠΕ για όποια (πιθανή) παραβίαση ασφαλείας ή εσφαλμένη χρήση.

 

 

ΙΧ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ EFFICIENT SOLUTIONS ΜΕΠΕ

 

ΙΧ.1 Με το παρόν, το Κατάλυμα δίνει στην Efficient Solutions ΜΕΠΕ μη αποκλειστικό, άνευ δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια χρήσης (ή παραχώρηση περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης όπου εφαρμόζεται):

 

(α) να κάνει χρήση, να αναπαράγει, να έχει αναπαράγει, να διανέμει, να επικοινωνεί και να διαθέτει με οποιαδήποτε μέθοδο και παρουσίαση όσα έχουν συμφωνηθεί για τα στοιχεία των Πνευματικών Δικαιωμάτων των Καταλυμάτων, όπως έχουν δοθεί στην Efficient Solutions ΜΕΠΕ από τα Καταλύματα συμφώνως προς το παρόν Συμφωνητικό και τα οποία είναι απαραίτητα για την Efficient Solutions ΜΕΠΕ να ασκήσει τα δικαιώματά της και να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της βάσει του παρόντος Συμφωνητικού·

 

(β) να κάνει χρήση, να αναπαράγει, να έχει αναπαράγει, να διανέμει και να χρησιμοποιεί (συμπεριλαμβανομένου του μη περιορισμού στη δημοσίως τέλεση, τροποποίηση, προσαρμογή, κοινοποίηση, αναπαραγωγή, αντιγραφή και διάθεση στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο) τις Πληροφορίες Καταλύματος.

 

ΙΧ.2. Η Efficient Solutions ΜΕΠΕ μπορεί να παραχωρήσει περαιτέρω άδεια εκμετάλλευσης, να διαθέσει, να γνωστοποιήσει και να προσφέρει τις Πληροφορίες Καταλύματος (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών Πνευματικών Δικαιωμάτων) του Καταλύματος και ειδικές προσφορές που γίνονται από το Κατάλυμα για τις Πλατφόρμες μέσω ή σε συνεργασία με (τους ιστοχώρους, τις εφαρμογές, τα εργαλεία ή άλλα μέσα από) συνεργαζόμενες εταιρείες ή/και τρίτα μέρη (οι "Πλατφόρμες Τρίτων").

 

ΙΧ.3 Σε καμία περίπτωση δεν φέρει η Efficient Solutions ΜΕΠΕ ευθύνη ως προς το Κατάλυμα για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις από την πλευρά των Πλατφορμών Τρίτων. Ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης για το Κατάλυμα όσον αφορά τις Πλατφόρμες Τρίτων είναι να ζητήσει από την Efficient Solutions ΜΕΠΕ (η οποία έχει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση) (i) να απενεργοποιήσει και να αποσυνδεθεί από συγκεκριμένη Πλατφόρμα Τρίτων, ή (ii) να καταγγείλει αυτό το Συμφωνητικό, όλα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού.

 

 

ΙΧ.4 Στοιχεία Πελατών και σχόλια πελατών

 

ΙΧ.4.1 Η Efficient Solutions ΜΕΠΕ θα διαβιβάσει ή θα διαθέσει την κράτηση που πραγματοποιείται από τον Πελάτη στο σχετικό Κατάλυμα, τα οποία στοιχεία κράτησης θα περιλαμβάνουν την ημερομηνία άφιξης, τον αριθμό διανυκτερεύσεων, τον τύπο δωματίου (συμπεριλαμβανομένης της προτίμησης σχετικά με το κάπνισμα (αν είναι δυνατό)), την τιμή δωματίου, το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη (συλλογικά "Στοιχεία Πελατών") καθώς και άλλα ειδικά αιτήματα που πραγματοποιήθηκαν από τον Πελάτη.

 

ΙΧ.4.2 Η Efficient Solutions ΜΕΠΕ θα ζητήσει από τους Πελάτες που έχουν διαμείνει στο Κατάλυμα να υποβάλουν σχόλια σχετικά με τη διαμονή τους στο Κατάλυμα και να βαθμολογήσουν ορισμένες πλευρές της διαμονής τους.

 

ΙΧ.4.3 Η Efficient Solutions ΜΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει αυτά τα σχόλια και τις βαθμολογίες στις Πλατφόρμες. Το Κατάλυμα αναγνωρίζει ότι η Efficient Solutions ΜΕΠΕ είναι διανομέας (χωρίς καμία υποχρέωση να επιβεβαιώσει) και όχι εκδότης των εν λόγω σχολίων.

 

ΙΧ.4.4 Η Efficient Solutions ΜΕΠΕ αναλαμβάνει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των Σχολίων Πελατών σε σχέση με την προσβολή των ηθών ή την αναφορά ονόματος συγκεκριμένου ατόμου. Η Efficient Solutions ΜΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει δυσμενή σχόλια στην περίπτωση που τέτοια σχόλια περιλαμβάνουν προσβολή των ηθών ή την αναφορά ονόματος συγκεκριμένου ατόμου.

 

ΙΧ.4.5 Η Efficient Solutions ΜΕΠΕ δεν θα συμμετέχει σε καμία συζήτηση, διαπραγμάτευση ή αλληλογραφία με το Κατάλυμα σε σχέση με τα σχόλια των πελατών (το περιεχόμενο ή συνέπειες από τη δημοσίευση ή τη διανομή αυτών).

 

ΙΧ.4.6 Η Efficient Solutions ΜΕΠΕ δεν έχει και αποποιείται κάθε ευθύνης και υποχρέωσης για το περιεχόμενο και τις συνέπειες (με τη δημοσίευση ή διανομή) τυχόν παρατηρήσεων ή σχολίων για οτιδήποτε και με όποιον τρόπο.

 

 

ΙΧ.5 (ONLINE) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ PPC

 

ΙΧ.5.1 H Efficient Solutions ΜΕΠΕ δικαιούται να προωθήσει το Κατάλυμα, χρησιμοποιώντας το όνομα (ή ονόματα) του Καταλύματος σε online μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ μέσω email ή/και pay-per-click (PPC) διαφήμισης. Η Efficient Solutions ΜΕΠΕ διεξάγει online καμπάνιες μάρκετινγκ με δικά της έξοδα και κατά την κρίση της.

 

ΙΧ.5.2 Το Κατάλυμα έχει επίγνωση των μεθόδων εργασίας των μηχανών αναζήτησης, όπως η ανάκτηση ιστοσελίδων (spidering of content) και η ιεράρχηση των URL. Η Efficient Solutions ΜΕΠΕ συμφωνεί ότι εάν το Κατάλυμα ανακαλύψει συμπεριφορές από Πλατφόρμες Τρίτων που παραβιάζουν τα Πνευματικά Δικαιώματα του Καταλύματος, τότε το Κατάλυμα θα ενημερώσει την Efficient Solutions ΜΕΠΕ γραπτώς με λεπτομέρειες για την περίπτωση και η Efficient Solutions ΜΕΠΕ θα χρησιμοποιήσει κάθε εμπορικά λογικό μέσο ώστε να διασφαλίσει ότι το εν λόγω τρίτο μέρος θα λάβει μέτρα για να αποκαταστήσει την παράβαση.

 

ΙΧ.5.3 Το Κατάλυμα συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το εμπορικό σήμα της Efficient Solutions ΜΕΠΕ απευθείας αγοράζοντας λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούν τα Πνευματικά Δικαιώματα της Efficient Solutions ΜΕΠΕ.

 

 

X. ΣΕΙΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

 

X.1 Η σειρά με την οποία το Κατάλυμα εμφανίζεται στις Πλατφόρμες (η "Σειρά Εμφάνισης"), καθορίζεται αυτόματα και μονομερώς από την Efficient Solutions ΜΕΠΕ.

 

X.2 Το Κατάλυμα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη δική του θέση στην περιοχή που εμφανίζεται συμμετέχοντας και πληρώνοντας το ανάλογο διαφημιστικό πακέτο.

 

 

XΙ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 

XΙ.1 Το Κατάλυμα δηλώνει και εγγυάται στην Efficient Solutions ΜΕΠΕ ότι κατά τη διάρκεια του παρόντος Συμφωνητικού:

 

(α) το Κατάλυμα διαθέτει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, ισχύ και εξουσία να χρησιμοποιήσει, να εξουσιοδοτήσει και να επιτρέψει στην Efficient Solutions ΜΕΠΕ να διαθέσει στις Πλατφόρμες τα σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα, όπως ορίζονται ή αναφέρονται στις Πληροφορίες Καταλύματος που διατίθενται στις Πλατφόρμες,

 

(β) το Κατάλυμα διαθέτει και έχει συμμορφωθεί με όλες τις άδειες, εγκρίσεις και άλλες κυβερνητικές εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για τη διεξαγωγή, υλοποίηση και συνέχεια των λειτουργιών και εργασιών.

 

XΙ.2 Κάθε Μέρος καθιστά σαφές και εγγυάται προς το άλλο Μέρος ότι κατά τη διάρκεια του παρόντος Συμφωνητικού:

 

(α) έχει την πλήρη εταιρική ισχύ και εξουσία να συνάπτει και να εκτελεί τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος Συμφωνητικού·

 

(β) έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, σε εταιρικό επίπεδο, που απαιτούνται για να επιτρέψουν την εφαρμογή και εκτέλεση του παρόντος Συμφωνητικού·

 

(γ) το παρόν Συμφωνητικό έχει δεσμευτική νομική ισχύ και υποχρεώσεις για το Μέρος αυτό σύμφωνα με τους όρους του, και

 

(δ) κάθε Μέρος συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κώδικες, κανονισμούς, διατάγματα και κανόνες της χώρας, κράτους ή δήμου υπό των οποίων νόμων το εν λόγω Μέρος βρίσκεται σε σχέση με τα προϊόντα που (θα) προσφέρονται ή/και τις υπηρεσίες που (θα) παρέχονται από το εν λόγω Μέρος.

 

XΙ.3 Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στο παρόν Συμφωνητικό, κανένα Μέρος δεν θα κάνει καμία δήλωση ή εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος Συμφωνητικού και αποποιείται με το παρόν οποιαδήποτε και όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις, όπως και όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό που αφορούν στο εν λόγω θέμα.

 

XΙ.4 Η Efficient Solutions ΜΕΠΕ αποποιείται και αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με το Κατάλυμα που έχει σχέση με τυχόν (προσωρινή ή/και μερική) βλάβη, διακοπή λειτουργίας, άεργο χρόνο, προσωρινή διακοπή ή μη διαθεσιμότητα των Πλατφορμών, της Υπηρεσίας ή/και του Συστήματος holidaydealsforgreece.com.

 

 

XIΙ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

 

XIΙ.1 Κάθε Μέρος (ο “Αποζημιώνων”) πρέπει να είναι υπεύθυνο και να αποζημιώσει, να προστατεύσει και να κρατήσει το άλλο Μέρος (τον “Αποζημιούμενο”) αβλαβές για και από άμεσες ζημιές, απώλειες (εξαιρούνται τυχών απώλειες παραγωγής, απώλειες κέρδους, απώλεια εισοδήματος, απώλεια σύμβασης, απώλεια ή ζημία στην καλή θέληση ή τη φήμη, απώλεια αποζημίωσης ή όποιες ειδικές, έμμεσες ή μεγάλης σημασίας απώλειες και/ή ζημιές), ευθύνες, υποχρεώσεις, δαπάνες, αποζημιώσεις, αποζημιώσεις κάθε είδους, διαδικαστικά έξοδα, δικαιώματα, δικαιώματα κάθε είδους, ποινικές κυρώσεις, νομικές διώξεις, και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, λογικών πληρεξούσιων αμοιβών και δαπανών), οι οποίες έχουν όντως καταβληθεί, υποστεί ή προκληθεί από τον Αποζημιούμενο σύμφωνα με:

 

(α) την παραβίαση αυτής της συμφωνίας από τον Αποζημιώνοντα ή

 

(β) οποιαδήποτε απαίτηση από οποιοδήποτε τρίτο μέρος βασισμένη σε οποιαδήποτε (υποτιθέμενη) παράβαση των Πνευματικών Δικαιωμάτων του Αποζημιώνοντα.

 

XIΙ.2 Το Κατάλυμα θα αποζημιώσει πλήρως, θα προστατεύσει και θα κρατήσει την Efficient Solutions ΜΕΠΕ αβλαβή για και ενάντια σε όποιες υποχρεώσεις, έξοδα, δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, λογικών πληρεξούσιων αμοιβών και δαπανών), ζημιές, απώλειες, υποχρεώσεις, όποιου είδους απαιτήσεις, ενδιαφέροντα, κυρώσεις και νομικές διαδικασίες που έχουν καταβληθεί, υποστεί ή προκληθεί από την Efficient Solutions ΜΕΠΕ σε σχέση με:

 

(α) όλα τα αιτήματα που πραγματοποιούνται από τους Πελάτες σχετικά με τις ανακριβείς, παραπλανητικές ή εσφαλμένες πληροφορίες του καταλύματος στις Πλατφόρμες˙

 

(β) όλα τα αιτήματα που πραγματοποιούνται από Πελάτες σχετικά με την διαμονή στο Κατάλυμα, την υπερκράτηση ή (μερική) ακύρωση ή λανθασμένες κρατήσεις˙

 

(γ) όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των Πελατών τα οποία είναι πλήρως ή μερικώς αποδοτέα στο ή για το ρίσκο και εξαιτίας του Καταλύματος (συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων σχετικά με (την έλλειψη) υπηρεσιών που παρέχονται ή προϊόντα που προσφέρονται από το Κατάλυμα) ή προκύπτουν λόγω αδικοπραξίας, απάτης, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, αμέλειας ή παραβίασης της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της κράτησης του Πελάτη) από ή αποδίδονται στο Κατάλυμα όσον αφορά τον Πελάτη ή την ιδιοκτησία του

 

(δ) όλες οι αξιώσεις κατά της Efficient Solutions ΜΕΠΕ σε σχέση με ή ως αποτέλεσμα αδυναμίας του Καταλύματος να πληρώσει ή να παρακρατήσει φόρους που έχουν επιβληθεί ή βασίζονται σε υπηρεσίες ή άλλες χρεώσεις κάτωθι στη σχετική δικαιοδοσία.

 

XIΙ.3 Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί αλλιώς στο παρόν Συμφωνητικό, η μέγιστη ευθύνη ενός Μέρους προς οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο για όλα τα αιτήματα που διατυπώνονται κατά του εν λόγω μέρους στο πλαίσιο ή σχετικά με αυτό το Συμφωνητικό κατά τη διάρκεια ενός έτους δεν πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική προμήθεια που λαμβάνει ή καταβάλλεται από ένα τέτοιο Μέρος από το προηγούμενο έτος, εκτός από την περίπτωση αδικοπραξίας, απάτης, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, βαριάς αμέλειας, σκόπιμης ή μη σκόπιμης εξαπάτησης εκ μέρους του εκτεθειμένου Μέρους (δηλαδή ο Αποζημιώνων), σε περίπτωση που ο περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει για τέτοιο υπεύθυνο μέρος. Τα μέρη συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι κανένας από τους περιορισμούς υπαιτιότητας που διατυπώνονται στον Όρο XIΙ. θα ισχύει για οποιαδήποτε από τις αποζημιώσεις σε σχέση με τις αξιώσεις του τρίτου μέρους (π.χ. αιτήματα Πελατών όπως περιγράφονται στον Όρο XIΙ.2) ή τις νομικές ευθύνες του τρίτου μέρους.

 

XIΙ.4 Στην περίπτωση αξίωσης τρίτου μέρους, τα Μέρη θα ενεργήσουν καλόπιστα και θα χρησιμοποιήσουν την εμπορική τους λογική για να συμβουλεύσουν, να συνεργαστούν και να βοηθήσουν το ένα το άλλο στην υπεράσπιση και/ή τη διευθέτηση (σε συνεννόηση και συμφωνία με τον Αποζημιούμενο και με απαιτούμενη τήρηση των ενδιαφερόντων και των δύο Μερών) και κανένα από τα Μέρη δεν θα κάνει όποια παραδοχή, θα υποβάλλει οποιαδήποτε έγγραφα, θα δώσει την συγκατάθεσή του στην εφαρμογή οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης ή θα πραγματοποιήσει οποιονδήποτε συμβιβασμό ή διακανονισμό χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του άλλου μέρους (η οποία δεν πρέπει να παρακρατηθεί αδικαιολόγητα, να καθυστερήσει ή να περιοριστεί).

 

XIΙ.5 Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται οποιοδήποτε Μέρος έναντι άλλου Μέρους για έμμεσες, ειδικές, ποινικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένων απώλειας παραγωγής, απώλειας κέρδους, απώλειας εισοδήματος, απώλειας συμβολαίου, απώλειας ή ζημίας στη φήμη και την πελατεία, απώλειας αξίωσης, εάν οι εν λόγω ζημιές (φέρονται να) είναι αποτέλεσμα της παραβίασης της σύμβασης, αδικοπραξίας ή άλλως. Όλες αυτές οι απώλειες και ζημιές αποποιούνται ρητώς με το παρόν έγγραφο.

 

XIΙ.6 Κάθε μέρος αναγνωρίζει ότι τα διορθωτικά μέτρα στη νομοθεσία μπορεί να είναι ανεπαρκή για την προστασία του άλλου μέρους από οποιαδήποτε παράβαση αυτού του Συμφωνητικού και με κάθε επιφύλαξη τυχών άλλων δικαιωμάτων και ένδικων μέσων περί του εναντίου διαθέσιμων στο άλλο Μέρος, κάθε Μέρος θα έχει το δικαίωμα ασφαλιστικών μέτρων και συγκεκριμένης εκτέλεσης συμβάσεων.

 

 

XIΙI. ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ

 

XIΙI.1 Εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά, η ισχύς αυτού του Συμφωνητικού θα ξεκινήσει την παρούσα ημερομηνία και θα ισχύσει για 1 έτος, εάν καταγγελθεί από κάποιο από τα Μέρη τηρώντας προειδοποιητική προθεσμία 14 ημερών. Μετά το πέρας της περιόδου του 1 έτους, το παρόν Συμφωνητικό θα συνεχιστεί από εκεί και πέρα επ’ αόριστον εωσότου λυθεί από κάποιο από τα Μέρη με γραπτή ειδοποίηση σε περίοδο όχι μικρότερη των 14 ημερών στο άλλο Μέρος.

 

XIΙI.2 Κάθε Μέρος μπορεί να καταγγείλει αυτό το Συμφωνητικό ή να διακόψει προσωρινά αυτό το Συμφωνητικό όσον αφορά το άλλο Μέρος, με άμεση ισχύ και χωρίς ειδοποίηση η οποία είναι απαραίτητη σε περίπτωση:

 

(α) Ουσιώδους παραβίασης από το άλλο Μέρος οποιουδήποτε όρου του παρόντος Συμφωνητικού (π.χ. καθυστέρηση πληρωμής, αφερεγγυότητα, παροχή λανθασμένων πληροφοριών ή λάθος λήψη ενός σημαντικού αριθμού καταγγελιών Πελατών) ή

 

(β) (Υποβολής αιτήματος για) Πτώχευση ή αναστολή της πληρωμής (ή άλλης παρόμοιας πράξης ή γεγονότος) όσον αφορά το άλλο Μέρος.

 

XIΙI.3 Μετά την καταγγελία, το Κατάλυμα θα πρέπει να τηρήσει τυχόν εκκρεμείς κρατήσεις για Πελάτες και θα πληρώσει το συνολικό ποσό οικονομικής εκκρεμότητας (εάν υπάρχει) προς την Efficient Solutions ΜΕΠΕ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού.

 

XIΙI.4 Η Efficient Solutions ΜΕΠΕ έχει το δικαίωμα να αναστείλει άμεσα τις υπηρεσίες της (συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης ή της διαθεσιμότητας του καταλύματος, ή του σχετικού εργαλείου κρατήσεων στις Πλατφόρμες) για ή σε σχέση με ένα Κατάλυμα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

(α) το Κατάλυμα δημοσιεύει ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με το Κατάλυμα στο holidaydealsforgreece.com·

 

(β) το Κατάλυμα αδυνατεί να παρέχει Πληροφορίες στο holidaydealsforgreece.com με αποτέλεσμα υπερκρατήσεις στο Κατάλυμα·

 

(γ) το Κατάλυμα αδυνατεί να αποδεχθεί μία κράτηση στην τιμή που εμφανίζεται σε κάποια κράτηση·

 

(δ το Κατάλυμα υπερχρεώνει έναν ή περισσότερους πελάτες·

 

(ε) η Efficient Solutions ΜΕΠΕ λαμβάνει ένα ή περισσότερα θεμιτό(ά) και σοβαρό(ά) παράπονο(α) από έναν ή περισσότερους πελάτες που πραγματοποίησαν κράτηση στο Κατάλυμα·

 

(στ) κατάχρηση της διαδικασίας Σχολίων Πελατών με κάθε συμπεριφορά που οδηγεί σε κάποιο σχόλιο πελάτη που εμφανίζεται στις Πλατφόρμες και δεν αποτελεί ειλικρινή έκφραση μιας πραγματικής διαμονής ενός πραγματικού πελάτη στο Κατάλυμα·

 

(ζ) ακατάλληλη ή αντιεπαγγελματική συμπεριφορά προς του πελάτες ή το προσωπικό της Efficient Solutions ΜΕΠΕ· ή

 

(η) το Κατάλυμα αρνείται να συμφωνήσει με οποιαδήποτε άλλη θεμιτή αναθεώρηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας.

 

 

XIΙI.5 Με την καταγγελία και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η παρούσα Συμφωνία θα λήξει απολύτως και πλήρως σε σχέση με το Μέρος που κάνει την καταγγελία και θα πάψει να έχει ισχύ, με την επιφύλαξη σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του άλλου Μέρους και τα διορθωτικά μέτρα σε σχέση με αποζημίωση ή παραβίαση από το Μέρος για το οποίο ισχύει η λήξη της παρούσας συμφωνίας. Τα άρθρα XIΙ, XIV, XV και XVI θα ισχύουν και μετά την καταγγελία.

 

 

XIV. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συστήματα, βιβλία και στοιχεία της Efficient Solutions ΜΕΠΕ (συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος holidaydealsforgreece.com, της Online Κατάστασης Κρατήσεων, των φαξ και/ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θεωρούνται πειστικές αποδείξεις για την ύπαρξη και την παραλαβή από το Κατάλυμα των κρατήσεων που πραγματοποίησε ο Πελάτης και το ποσό της προμήθειας των Καταλυμάτων λόγω της Efficient Solutions ΜΕΠΕ βάσει της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν το Κατάλυμα μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες και εύλογες αποδείξεις για το αντίθετο.

 

 

XV. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

XV.1 Τα Μέρη κατανοούν και συμφωνούν ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, το κάθε Μέρος μπορεί να έχει πρόσβαση ή μπορεί να εκτεθεί άμεσα ή έμμεσα, σε εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου Μέρους (τις "Εμπιστευτικές Πληροφορίες"). Στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες περιλαμβάνονται τα Στοιχεία Πελατών, ο όγκος συναλλαγών, το μάρκετινγκ και τα επιχειρηματικά σχέδια, επιχειρηματικές, οικονομικές, τεχνικές, λειτουργικές και άλλες τέτοιες μη δημόσιες πληροφορίες που είτε το μέρος που τις αποκαλύπτει χαρακτηρίζει ως ιδιωτικού ή εμπιστευτικού χαρακτήρα, ή για τις οποίες κάποιο από τα Μέρη που είναι αποδέκτης τους πρέπει να γνωρίζει εύλογα ότι θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ιδιωτικές και εμπιστευτικές.

 

XV.2 Το κάθε Μέρος συμφωνεί ότι: (i) όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα παραμείνουν στην αποκλειστική κυριότητα του Μέρους που αποκαλύπτει και του μέρους που αποδέχεται την πληροφορία δεν πρέπει να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την προώθηση της παρούσας συμφωνίας· (ii) θα διατηρήσει και θα χρησιμοποιήσει εύλογες μεθόδους για να παρακινήσει τους εργαζόμενους, τα στελέχη, τους εκπροσώπους, τα συμβαλλόμενα μέρη και παράγοντες (τα "Επιτρεπόμενα Πρόσωπα") για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και του απόρρητου των Εμπιστευτικών Πληροφοριών· (iii) θα γνωστοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο στα Επιτρεπόμενα Πρόσωπα που πρέπει να γνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές στα πλαίσια της προώθησης της παρούσας Συμφωνίας· (iv) δεν θα προβεί και θα χρησιμοποιήσει εύλογα μέσα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα Επιτρεπόμενα Πρόσωπα δεν πρόκειται να προβούν σε αντιγραφή, δημοσίευση, γνωστοποίηση σε τρίτους ή θα χρησιμοποιήσουν (παρά μόνο εντός των όρων της παρούσας) τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες· και (v) θα επιστρέψει ή θα καταστρέψει όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες (καθώς και τα αντίγραφα αυτών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) έπειτα από γραπτό αίτημα του άλλου Μέρους.

 

XV.3 Παρά τα ανωτέρω, (α) οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες στο βαθμό που αυτές (i) αποτελούν ή γίνονται μέρος της δημόσιας περιουσίας μέσω πράξεων ή παραλείψεων εκ μέρους του λαμβάνοντος μέρους, (ii) βρίσκονταν στην κατοχή του λαμβάνοντος μέρους πριν από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού (iii) αποκαλύφθηκαν στο λαμβάνον μέρος από τρίτο μέρος, το οποίο δεν είχε υποχρέωση να τις διατηρήσει εμπιστευτικές, ή (iv) απαιτείται η δημοσιοποίησή τους σύμφωνα με το νόμο, δικαστική εντολή, κλήτευση ή κυβερνητική εξουσία και (β) τίποτε στο παρόν Συμφωνητικό δεν περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο Μέρος από το να αποκαλύπτει αυτό το Συμφωνητικό (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε στοιχείων σχετικά με τεχνικά, λειτουργικά, χρηματοοικονομικά στοιχείων και στοιχείων απόδοσης (αλλά εξαιρουμένων οποιωνδήποτε στοιχείων αφορούν Πελάτες)) εμπιστευτικά και σε συνεργαζόμενη εταιρεία, η οποία ελέγχεται από ή ελέγχει το εν λόγω Μέρος (μια εταιρεία ή άλλη οντότητα θεωρείται ότι ελέγχει κάποια άλλη εφόσον κατέχει ή ελέγχει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των μετοχών με ψήφο ή άλλου ιδιοκτησιακού συμφέροντος της εταιρείας ή οντότητας).

 

XV.4 Τα Μέρη θα χρησιμοποιούν εμπορικά εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ιδιωτικότητας των Δεδομένων Πελατών και την προστασία τους από παράνομη χρήση ή κοινοποίηση. Τα Μέρη συμφωνούν να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες 95/46/EC και 2002/58/EC σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικότητας.

 

XVI. ΔΙΑΦΟΡΑ

 

XVI.1 Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει, μεταφέρει, παρακωλύσει κάποιο από τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους, δεδομένου ότι η Efficient Solutions ΜΕΠΕ μπορεί να αναθέσει, μεταφέρει, παρακωλύσει κάποιο από τα δικαιώματα και τις / ή τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας συμφωνίας (στο σύνολό τους ή εν μέρει ή περιοδικά) σε κάποια επιχείρηση που αποτελεί online συνεργάτη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Καταλυμάτων.

 

XVI.2 Όλες οι ενημερώσεις και ανακοινώσεις πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, έγγραφες και να αποστέλλονται με φαξ ή με αναγνωρισμένη σε εθνικό επίπεδο υπηρεσία ταχυμεταφορών με παράδοση την επόμενη ημέρα στον ισχύοντα αριθμό φαξ ή τη διεύθυνση που ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία.

 

XVI.3 Το παρόν Συμφωνητικό (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων, παραρτημάτων και προσαρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Συμφωνητικού), συνιστά το σύνολο της συμφωνίας και κοινής αποδοχής των Μερών (συμπεριλαμβανομένων των Καταλυμάτων) σε ό,τι αφορά το αντικείμενό της και υπερισχύει και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, ρυθμίσεις, ((μη) δεσμευτικές) προσφορές, αναλήψεις ή δηλώσεις που αφορούν το εν λόγω θέμα (καθώς και έναντι των Καταλυμάτων).

 

 

XVI.4 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος Συμφωνητικού είναι ή καθίσταται άκυρος ή μη δεσμευτικός, τα Μέρη θα εξακολουθήσουν να δεσμεύονται από όλους τους άλλους όρους της παρούσης. Στην περίπτωση αυτή, τα Μέρη θα αντικαταστήσουν τον άκυρο ή μη δεσμευτικό όρο από όρους που να ισχύουν και να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και οι οποίοι, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα με τον άκυρο ή μη δεσμευτικό όρο, λόγω του περιεχομένου και του σκοπού της παρούσας Συμφωνίας.

 

 

XVI.5 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Συμφωνητικό, το παρόν Συμφωνητικό θα διέπεται αποκλειστικά και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Συμφωνητικό, τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με το παρόν Συμφωνητικό πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά και να εξετάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών.

 

 

XVI.6 Τα Μέρη συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι παρά τον όρο XVI.5 της παρούσης, τίποτε στο παρόν Συμφωνητικό δεν εμποδίζει ή περιορίζει την Efficient Solutions ΜΕΠΕ στο δικαίωμά της να εκκινήσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία ή να ζητήσει προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα ή (συγκεκριμένες) ενέργειες ενώπιον ή εντός οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστηρίου, όπου βρίσκεται ή έχει την έδρα του το Κατάλυμα βάσει της νομοθεσίας της εκάστοτε δικαιοδοσίας όπου βρίσκεται ή έχει την έδρα του το Κατάλυμα και για το σκοπό αυτό, το Κατάλυμα παραιτείται από το δικαίωμά του να αξιώσει οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία ή το εφαρμοστέο δίκαιο στο οποίο μπορεί να έχει κάποιο δικαίωμα.

 

 

 

 

© Copyright 2013 Efficient Solutions ΜΕΠΕ